Sorina Vazelina

SORINA VAZELINA

– Cum a fost anul 2021 pentru tine, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?

A fost un an straniu din care am avut multe de învățat.

– Ce te-a făcut să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?

Dialogul cu persoana de contact norvegiană mi-a semnalat numeroase asemănări cu situații trăite de prieteni și am hotărât să unesc poveștile lor într-o bandă desenată din mai multe bucăți.

– Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare al creației tale?

Faptul că traumele nu ne limitează existența, conversația cu persoana de contact din Norvegia și speranța că nu vor fi nevoiți și alți oameni să treacă prin aceleași dificultăți.

– Care este mesajul pe care lucrarea ta îl transmite publicului?

Există viață dincolo de trauma bonds.

ENGLISH

– How was the year 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?

It was a strange year from which I had a lot to learn.

– What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about living with HIV?

The dialogue with the Norwegian contact person pointed out to me many similarities with situations experienced by friends and I decided to combine their stories into a multi-piece comic.

– What inspired you in the development process of your creation?

The fact that the traumas do not limit our existence, the conversation with the contact person in Norway and the hope that other people will not have to go through the same difficulties.

– What is the message that your work conveys to the public?

There is life beyond trauma bonds.