Simen Langeland

SIMEN LANGELAND

How was the year 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?
2021 was a year with many travails, there was a lot of restrictions in Norway which made life heavy in several ways, it is mentally hard to go though multiple lockdowns and restrictions which halts all social life. Fortunately i had many different art projects in 2021 so artistically and economically things were satisfying. I had a solo exhibition in my Hometown of Bergen which was quite successful. I also learned extensively about Romania through my artistical research and through the interview session of this particular project. I hope to visit Bucuresti at some point in the future and see the country with my own eyes.

What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about life with HIV?
I got involved in this project through Shachar Fishbain in Norway, Moss. It seemed as a worthy artistic enterprise with an important social theme. I learned a lot about the life of Romanians with HIV through my research and found the project theme and Romanian society in general quite an engaging topic. I have previously worked on other art projects which involves interviews with clients which later gets visualized in art, so the work methods were somewhat familiar to me.

What inspired you in the development process of your creation?
I was inspired by my goals to attach the content of the interview with a broader political and historical Romanian context. It was engaging to visualize these plans through the use of watercolour and ink on paper, it resulted in four watercolour paintings which captures different aspects of Romanian culture and the lives of Romanians with HIV.

What is the message that your work transmits to the public?
The paintings communicate some of the challenges Romanians with HIV face and I try to paint these challenges into a broader context were I refer to Romanian politics, history, culture and mythology. My goal was to create paintings which appears magical and surreal in nature, a surrealist vision which is grounded in the real-life topic of HIV in Romania.

ROMANIAN

Cum a fost pentru tine anul 2021, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?
2021 a fost un an cu multe greutăți, au existat o mulțime de restricții în Norvegia care au făcut viața grea în mai multe moduri, este greu din punct de vedere mental să treci prin multiple blocări și restricții care opresc toată viața socială. Din fericire, am avut multe proiecte de artă diferite în 2021, așa că lucrurile au fost satisfăcătoare din punct de vedere artistic și economic. Am avut o expoziție personală în orașul meu natal, Bergen, care a avut destul de mult succes. De asemenea, am învățat pe larg despre România prin cercetarea mea artistică și prin sesiunea de interviuri din cadrul acestui proiect. Sper să vizitez Bucureştiul la un moment dat în viitor şi să văd ţara cu ochii mei.

Ce te-a determinat să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?
M-am implicat în acest proiect prin Shachar Fishbain în Norvegia, Moss. Părea o întreprindere artistică demnă, cu o temă socială importantă. Am aflat multe despre viața românilor cu HIV prin cercetările mele și am găsit tema proiectului și societatea românească în general un subiect destul de captivant. Am mai lucrat anterior la alte proiecte de artă care implică interviuri cu clienți care ulterior sunt vizualizate în artă, așa că metodele de lucru îmi erau oarecum familiare.

Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare a creației tale?
Am fost inspirat de obiectivele mele de a atașa conținutul interviului la un context politic și istoric românesc mai larg. A fost captivantă vizualizarea acestor planuri prin utilizarea acuarelei și a cernelii pe hârtie, rezultând patru picturi în acuarelă care surprind diferite aspecte ale culturii românești și ale vieții românilor cu HIV.

Care este mesajul pe care munca ta îl transmite publicului?
Tablourile comunică unele dintre provocările cu care se confruntă românii cu HIV și încerc să pictez aceste provocări într-un context mai larg în care mă refer la politica, istoria, cultura și mitologia României. Scopul meu a fost să creez picturi care să pară magice și suprareale în natură, o viziune suprarealistă care se bazează pe tema vieții reale cu HIV în România.