Fabien Greenberg

FABIEN GREENBERG

– How was the year 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?

2021 was a challenging year. I was affected like any other artist but luckily, I could still work on some of my projects. It was more demanding with all the restrictions that were constantly changing, I had to adapt to those changes. Anyhow, the cultural field suffered a lot and we are still working to get back to normal times.

 – What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about life with HIV?

Still in 2021, there is a misapprehension and a misunderstanding of the diagnosis. Many people are afraid and don’t really know what it is to be HIV positive.

Talking with HIV people made me understand the inner challenges that they face in their daily life. Living with HIV in Romania and in Norway is not easy due the taboo that are associated to the diagnosis.

That should not be!

– What inspired you in the development process of your creation?

Yet, what stoke me the most is, that most of them are trying to overcome those challenges and to pursue a “normal life”. They have dreams and hopes for the future.

– What is the message that your work transmits to the public?

My work wish to make aware people about what it is to be HIV positive and makes them more tolerant towards HIV persons.

ROMANIAN

– Cum a fost pentru tine anul 2021, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?

2021 a fost un an provocator. Am fost afectat ca orice alt artist, dar, din fericire, am putut încă să lucrez la unele dintre proiectele mele. A fost mai solicitant cu toate restricțiile care se schimbau constant, însă a trebuit să mă adaptez la acele schimbări. Oricum, domeniul cultural a suferit foarte mult și încă lucrăm pentru a reveni la vremuri normale.

– Ce te-a determinat să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?

Tot în 2021, există o înțelegere greșită și o neînțelegere a diagnosticului. Mulți oameni se tem și nu știu cu adevărat ce înseamnă să fii HIV pozitiv.

Discuția cu persoanele cu HIV m-a făcut să înțeleg provocările interioare cu care se confruntă în viața lor de zi cu zi. Traiul cu HIV în România și în Norvegia nu este ușor din cauza tabu-urilor asociate diagnosticului.

Nu ar trebui să fie!

– Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare a creației tale?

Cu toate acestea, ceea ce m-a entuziasmat cel mai mult este faptul că cei mai mulți dintre ei încearcă să depășească aceste provocări și să urmeze o „viață normală”. Au vise și speranțe pentru viitor.

– Care este mesajul pe care munca dumneavoastră îl transmite publicului?

Munca mea dorește să conștientizeze oamenii despre ceea ce înseamnă să fii HIV pozitiv și să îi facă mai toleranți față de persoanele cu HIV.