Eva Lotta

EVA LOTTA

– How was the year 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?

It has been a strange time. I guess the hardest is thinking about people that aren’t as fortunate as myself. The struggling to earn money, the loneliness, the worrying about getting ill. I have coped to keep some people close, I have a family and good friends. There has been a time for thinking, for evaluating my life and looking at the world. Maybe I will come out more distinct, knowing what matters. At least I hope so.

– What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about life with HIV?

My engagement in solidarity and wish for justice for all people. It was a possibility to learn and focus on this special subject.

– What inspired you in the development process of your creation?

The interviews I had with the two Romanian participants gave me inspiration. It made me want to search for more information and get to know more about the history leading up to the situation of today.

– What is the message that your work transmits to the public?

Hopefully that things change and that it is important to learn from history. The society develops when it comes to prejudice, stigma and social codes. Through science, media attention, schooling and ART we can change the way people think about and behave towards each other.

ROMANIAN

– Cum a fost pentru tine anul 2021, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?

A fost o perioadă ciudată. Cred că cel mai greu este să te gândești la oameni care nu sunt la fel de norocoși ca mine. Lupta pentru a câștiga bani, singurătatea, îngrijorarea de a se îmbolnăvi. M-am descurcat să țin unii oameni aproape, am o familie și prieteni buni. A fost un timp pentru a gândi, pentru a-mi evalua viața și a privi lumea. Poate voi ieși mai diferită, știind ce contează. Cel puțin așa sper.

– Ce te-a determinat să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?

Angajamentul meu față de solidaritate și dorința de dreptate pentru toți oamenii. A fost o posibilitate de a învăța și de a mă concentra asupra acestui subiect special.

– Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare a creației tale?

Interviurile pe care le-am avut cu cei doi participanți români m-au inspirat. M-a făcut să vreau să caut mai multe informații și să cunosc mai multe despre istoria care a condus la situația de astăzi.

– Care este mesajul pe care munca dumneavoastră îl transmite publicului?

Să sperăm că lucrurile se schimbă și că este important să învățăm din istorie. Societatea se dezvoltă când vine vorba de prejudecăți, stigmatizare și coduri sociale. Prin știință, atenția mass-media, școlarizare și ART putem schimba modul în care oamenii gândesc și se comportă unul față de celălalt.