Dan Roșca

DAN ROȘCA

– Cum a fost anul 2021 pentru tine, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?

– Anul 2021 a fost un an diferit de cele precedente, doar că a venit în ajutorul meu, lăsând la o parte multitudinea de expoziții și prezențe fizice la vernisaje sau simpozioane, a făcut în cele din urmă să am mult mai mult timp pentru a dezvolta o întreagă serie de lucrări pe o idee. Așadar cultura nu a suferit, dimpotrivă a înflorit și a adus în prim plan în mod excepțional, lucrări proaspete cu tematică clară.

– Ce te-a făcut să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?

– Implicarea mea în acest proiect a venit în urma altor proiecte și întâlniri cu persoane ce au suferit abandon fizic, cultural și dorința mea de a colabora și a înțelege îndeaproape ce sentimente au oamenii de diferite vârste care au ajuns cu voia sau fără voia lor să fie infectați cu HIV. Impulsul pe care l-am primit de la cei cu care am colaborat și anume :  nevăzători, bolnavi de TBC sau autiști, au avut un efect de empatie și dorința de a realiza o lucrare de artă ce le poate transmite celor ce o vizionează cum sunt cei afectați de HIV și dorința lor de a fi văzuți ca oameni cu toate calitățile, sentimentele și dorințele pe care practic toți le avem.

– Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare al creației tale?

– inspirația a venit după o serie de elemente integrate : tot ceea ce știam de la televiziune, documentare tv., parcurgerea materialului primit despre toate statisticile HIV, întâlnirea zoom, a avut un impact ce a decis următorul pas în alegerea metodei de expresie ce avea să aducă empatie și înțelegere.

– Care este mesajul pe care lucrarea ta îl transmite publicului?

– ”No more Fear !”, atinge o himeră ce stă între acei oameni ce pot fi familia, prietenii, colegii, partenerul de viață și cel infectat. Este dorința de libertate și eliberare, de a parcurge spațiul și timpul fără sentimente sau resentimente.

Este vorba despre LIBERTATE !

ENGLISH

– How was the year 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?

– The year 2021 was a different year from the previous ones, but somehow it came to my aid, leaving aside the multitude of exhibitions and physical presences at openings or symposia, it finally made me have much more time to develop a whole series of works on an idea. So the culture did not suffer, on the contrary; it flourished and brought to the forefront exceptionally, fresh works with a clear theme.

– What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about living with HIV?

– My involvement in this project came as a result of other projects and meetings with people who have suffered physical and cultural abandonment and my desire to collaborate and understand closely the feelings of people of different ages who have come, willingly or unwillingly, to be infected with HIV. The motivation I received from those I collaborated with, namely: the blind, TB sufferers or autistic people, had an effect of empathy and the desire to create a work of art that can be transmitted to those who see it as they are those affected by HIV and their desire to be seen as people with all the qualities, feelings, and desires that we all have.

– What inspired you in the development process of your creation?

– the inspiration came after a series of integrated elements: everything I knew from television, TV documentaries, reading the material received about all HIV statistics, the zoom meeting, had an impact that decided the next step in choosing the method of expression that had to bring empathy and understanding.

– What is the message that your work conveys to the public?

– “No more Fear!”, Touches a chimera that stands between those people who can be family, friends, colleagues, life partner and the infected one. It is the desire for freedom and liberation, to travel through space and time without feelings or resentments.

It’s about FREEDOM!