Bogdan Cazacincu

BOGDAN CAZACINCU

– Cum a fost anul 2021 pentru tine, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?

Anul 2021 a fost un an foarte bun, ținând cont de restricții. În domeniul în care activez  întotdeauna au fost perioade cu proiecte  și perioade în care nu se întâmplă nimic, asta nu înseamnă că mă opresc din muncă!

– Ce te-a făcut să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?

Mereu mi-am dorit să fac parte dintr-un proiect social,  în care să pot contribui cu ceea ce fac. Proiectul Viața cu Hiv a fost perfect pentru mine să mă pot exprima.

– Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare al creației tale?

Proiectul meu s-a axat pe toate etapele prin care a trecut E (persoana care trăiește cu HIV din Norvegia cu care artistul a discutat), prin acceptarea situației, aflarea diagnosticului de către familia lui, înțelegerea prietenilor și puterea de a merge mai departe.

– Care este mesajul pe care lucrarea ta îl transmite publicului?

 Indiferent de ceea ce se întâmplă cu noi, trebuie să avem curajul să acceptăm și să mergem mai departe.

ENGLISH

– How was the year 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?

2021 was a very good year, given the restrictions. In the field in which I work, there have always been periods with projects and periods when nothing happens, that does not mean that I stop working!

– What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about living with HIV?

I have always wanted to be part of a social project, to which I can contribute with what I do. The Life with HIV project was perfect for me to express myself.

– What inspired you in the development process of your creation?

My project focused on all the stages that E went through (the person living with HIV from Norway with whom the artist spoke), by accepting the situation, finding out the diagnosis by his family, the relationship with his friends and the power to move on.

– What is the message that your work conveys to the public?

No matter what happens to us, we must have the courage to accept and move on.