Andreea Chirică

ANDREEA CHIRICĂ

Cum a fost anul 2021 pentru tine, un an pandemic cu multe restricții, în care domeniul cultural a avut mult de suferit?

2021 a fost mai “normal” decât 2020, cred că m-am obișnuit eu cu “noua normalitate”. Panica din anul precedent a fost înlocuită cu un fel de resemnare și dorință de adaptare. Proiecte nu au fost mai puține decât în anul precedent, deci nu mă pot plânge de asta și fiind oricum mai solitară (desenul și desenatul presupun multe ore de izolare) nu am simțit nici o diferență față de anii anteriori.
Ce te-a făcut să te implici în acest proiect, un proiect care vorbește oamenilor din România și Norvegia despre viața cu HIV?
 
Tot timpul am simțit nevoia să folosesc ilustrația ca pe un instrument de învățare, educare (și auto-educare) și implicare socială. Proiectul acesta s-a potrivit ca o mănușă pe stilul meu și m-a provocat într-un mod unic să comunic cu oameni cu o poveste de viață impresionantă și să îmi evaluez propriile prejudecăți.

– Ce te-a inspirat în procesul de dezvoltare al creației tale?
 
Bineînțeles, povestea persoanei pe baza căreia am creat personajul și a cărei istorie de viață am încercat să o spun cât mai obiectiv, dar și intim în același timp. Am încercat să îmi las judecata deoparte și să devin “creionul” cu care el își spune povestea.
– Care este mesajul pe care lucrarea ta îl transmite publicului?
 
Un mesaj umanist, despre rezistență și speranță. Nu fals optimist dar real încurajator. Ignoranța și separarea nu sunt niciodată soluții, pe când informarea și implicarea sunt.
ENGLISH

How was 2021 for you, a pandemic year with many restrictions, in which the cultural field suffered a lot?

2021 was more “normal” than 2020, I think I got used to the “new normal”. The previous year’s panic was replaced by a kind of resignation and a desire to adapt. There were no fewer projects than in the previous year, so I can’t complain about that and being more lonely anyway (drawing and drawing involve many hours of isolation) I didn’t feel any difference compared to previous years.

What made you get involved in this project, a project that talks to people in Romania and Norway about living with HIV?

I always felt the need to use illustration as a tool for learning, education (and self-education) and social involvement. This project suited me like a glove in my style and challenged me in a unique way to communicate with people with an impressive life story and to assess my own prejudices.

– What inspired you in the development process of your creation?

Of course, the story of the person based on whom I created the character and whose life story I tried to tell as objectively as possible, but also intimately at the same time. I tried to let go of my judgment and become the “pencil” with which he tells his story.

– What is the message that your work conveys to the public?

A humanist message, about resistance and hope. Not falsely optimistic but really encouraging. Ignorance and separation are never solutions, while information and involvement are.